Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza
Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza

 

Projekt pn. "Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza" obejmuje cele i zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego Podkarpacia poprzez wdrożenie e-usług na rzecz społeczności regionu, dzieci z gminy Świlcza i organizacji współpracujących ze szkołami oraz systemu obiegu dokumentów podnoszącego jakość zarządzania szkołami jak również poprawa dostępności e-usług i efektywności zarządzania w zakresie oświaty w Gminie Świlcza poprzez rozwój i tworzenie systemów informatycznych.

Gmina Świlcza otrzymała na ten projekt prawie 900 000,00 zł dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II "Cyfrowe Podkarpacie" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Świlcza poprzez wdrożenie e-usług na rzecz szerokiej grupy interesariuszy podnoszących jakość zarządzania placówką i jej konkurencyjność.

Zakres rzeczowy projektu realizowany jest na terenie gminy Świlcza i obejmuje swoim zakresem następujące placówki oświatowe: Zespół Szkół w Świlczy, Zespół Szkół w Bratkowicach, Zespół Szkół w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa w Mrowli, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach, Przedszkole w Bratkowicach, Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej, Zespół Szkół w Trzcianie, Przedszkole w Świlczy, Przedszkole Publiczne w Trzcianie i Żłobek Gminny.

Projekt obejmuje połączenie Centrum Usług Wspólnych z e-usługami szkół z terenu gminy, podniesienie efektywności i dostępności e-usług poprzez zakup i wdrożenie pakietu 7 e-usług: e-usprawiedliwienia, e-stypendium, e-dowozy, e-stołówka, e-nabór, e-najem i e-świetlica. Dzięki temu nastąpi wyraźne podniesienie warunków pracy nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz dzieci, zapewniając podniesienie atrakcyjności Szkół.

Korzyści wynikające z realizacji projektu:


-skrócenie czasu na kontakty osobiste przy przeszukiwaniu i przekazywaniu dokumentów, dzięki utworzonej e- usłudze,
-skrócenie czasu uzyskiwania informacji przez grupę interesariuszy, dzięki możliwości wykorzystania wdrożonej e-usługi,
-bogaty zakres usług, wygoda, przełamywanie barier czasowych i geograficznych, technologicznych,
-umożliwienie załatwienie spraw osobom niepełnosprawnym bez potrzeby wychodzenia z domu,
-nieograniczony dostęp do e-usług, wynikający z możliwości korzystania z e-usługi w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu np. telefonie, tablecie, laptopie,
-eliminacja powtarzających się prac, poprzez składowanie dokumentów, gdyż wdrożony system zapisuje wszystkie dane i je personalizuje (w przypadku usług na 5 poziomie),
-poświęcenie mniej czasu na drukowanie, edytowanie i poprawianie wersji papierowych i nanoszenie ich na wersje elektroniczne, ograniczenie powielania czynności, dzięki e-usłudze większość spraw załatwianych jest drogą elektroniczną,
-standaryzację procesów, eliminacja typowych błędów - eliminacja błędów nastąpi dzięki wdrożeniu w ramach projektu systemu internetowej obsługi, w którym administrator systemu zgłasza zapotrzebowanie na różne usługi usprawniające/eliminujące wady/zgłoszenia użytkowników systemu w zakresie błędów/braków,
-poprawa warunków zarządzania i kontroli procesów, dzięki e-usłudze łatwiej zarządzać szkołami, gdyż wszystkie dane są dostępne na bieżąco,
-efekty wizerunkowe - budowanie wizerunku przyjaznej gminy w zakresie oświaty, poprzez możliwość załatwienia sprawy na odległość i konieczności ponoszenia kosztów dojazdu,
-podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników obsługujących e-usługę, poprzez możliwość szkoleń,
-możliwość archiwizowania dokumentów w postaci elektronicznej co daje szybkość i łatwość w odnalezieniu dokumentów archiwalnych i innych zasobów cyfrowych,
-eliminacja zagrożeń dot. bezpieczeństwa wymiany danych i informacji, wdrażana e-usługa posiada zabezpieczenia oraz każdy z użytkowników otrzymuje unikalny login.


Całkowita wartość projektu:                   1 058 653,85 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR     899 855,76 zł

Wkład własny gminy                       158 798,09 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji to marzec 2018 roku.

Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa.

 

 
Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbrowie, Powered by Joomla!