Krzysztof Potocki

Dyrektor ZS w Dąbrowie

nauczane przedmioty:
historia, historia i społeczeństwo, muzyka, plastyka, wiedza o kulturze