Certyfikat “LEPSZA SZKOŁA”

Uczniowie klas IV – VII Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ciągu całego roku szkolnego uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie “LEPSZA SZKOŁA”. Wspólnie z dziesiątkami tysięcy uczniów z całej Polski rozwiązywali standaryzowane testy „na wejście”, po każdym dziale podręcznika oraz testy całoroczne.

Po każdym teście mieli możliwość porównania swoich wyników  z wynikami swojej klasy, województwa i całej Polski.

Za każdym razem zobaczyli, czy ich wyniki są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnią i które z typów zadań sprawiają im najwięcej trudności. Podczas poprawy mieli możliwość korygowania swoich błędów.