GMINA ŚWILCZA REALIZUJE PROJEKT PT. „POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY ŚWILCZA”

Gmina Świlcza od 1-go czerwca 2018 roku do 31-go sierpnia 2019 roku realizuje
projekt pt. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy
Świlcza” o numerze identyfikacyjnym RPKK. 09.02.00-18-0034/17, który realizowany
jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
budżetu państwa oraz środków finansowych gminy Świlcza.

Notatka prasowa

Regulamin projektu

Regulamin projektu załącznik nr 1 formularz rekrutacyjny

Regulamin projektu załącznik nr 2 karta oceny formalnej

Regulamin projektu załącznik nr 3 oświadczenie dane osobowe