Innowacja matematyczna

Innowacja matematyczna – podsumowanie pracy w I półroczu
Od września 2018 roku w naszej szkole jest realizowana innowacja pedagogiczna „Matematyka nie jest trudna ani nudna”.


Głównym założeniem innowacji jest rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z zakresu różnych dziedzin życia, a także rozwijanie pamięci i umiejętności abstrakcyjnego myślenia, logicznego rozumowania, interpretowania i analizowania danych.
Program zakłada atrakcyjność zajęć poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Ma pokazać, że komputer i Internet to przydatne narzędzia do rozwiązywania problemów matematycznych, a także źródło wiedzy o otaczającym nas świecie. Innowacyjność programu polega też na prowadzeniu różnorodnych zajęć praktycznych, wyjść w teren, rozwiązywaniu łamigłówek i wykorzystaniu gier edukacyjnych oraz programów komputerowych i ciekawych filmów. Będzie on realizowany do czerwca 2020 roku.

W I półroczu uczniowie zapoznali się z historią matematyki, niektórymi twierdzeniami i ciekawostkami. Sami też poszukiwali informacji na interesujące ich tematy, tworzyli prezentacje, projekty, budowali modele brył. Urozmaiceniem zajęć były łamigłówki, zagadki i gry dydaktyczne. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o różne możliwości wykorzystania TIK w matematyce. Spotykaliśmy się też w terenie, gdzie uczniowie klasy VI mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce. Obliczali pole i obwód boisk szkolnych w celu skalkulowania kosztów zakupu siatki na ogrodzenie oraz wymiany nawierzchni. Realizacja programu wpłynęła na wzrost wiedzy, umiejętności matematycznych i zainteresowań uczniów matematyką, a w szczególności jej praktycznym zastosowaniem.