Listopad – miesiąc szczególnej pamięci o naszych bliskich zmarłych

Listopad – miesiąc szczególnej pamięci o naszych bliskich zmarłych

Listopad to miesiąc zadumy, refleksji nad przemijającym czasem. Wspominamy tych, którzy już od nas odeszli.

  W pierwszych dniach listopada uczniowie klasy IV wraz z wychowawczynią udali się na miejscowy cmentarz. Dzieci pomodliły się i zapaliły znicze na grobach swoich bliskich. Była to bardzo ważna lekcja szacunku, wrażliwości, umiejętności zachowania się w miejscu pamięci, a także wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego