Nauczanie zdalne w pracowni chemicznej

Nasza pracownia chemiczna została doposażona w nowy sprzęt i szkło labolatoryjne. Zakupiono także dygestorium demonstracyjne. Przy zastosowaniu technologii trzech kamer na lekcji on-line uczniowie mogli obserwować ciekawe doświadczenia chemiczne dotyczące właściwości kwasów.