Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie

Główne obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w Dąbrowie – tradycyjnie jak w latach poprzednich – przed Krzyżem Konstytucyjnym, ofiarowanym przez Samorząd Gminy Świlczy i Mieszkańców Dąbrowy z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mimo niesprzyjającej pogody, mieszkańcy oraz zaproszeni goście przybyli, aby wziąć udział w obchodach.

Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem majowym, któremu przewodniczył  Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Dąbrowie, ks. Stanisław Szcząchor. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego, okolicznościowe przemówienie wygłosił  Wójt Gminy Świlcza, Pan Adam Dziedzic, który wraz z Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie, Panem Krzysztofem Potockim złożył kwiaty przed Krzyżem Konstytucyjnym.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna, będąca jednocześnie niezapomnianą i żywą lekcją historii. Uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny, dotyczący kluczowych wydarzeń z historii Polski. Fragment ,,Gawędy o miłości do ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej, który recytował uczeń kl. VIII, Hubert Siembor stał się przedmiotem refleksji uczestników uroczystości:

Ziemio ojczysta, ziemio jasna,

nie będę powalonym drzewem.

Codziennie mocniej w ciebie wrastam

radością, smutkiem, dumą, gniewem.

Nie będę jak zerwana nić.

Odrzucam pusto brzmiące słowa.

Można nie kochać cię – i żyć,

ale nie można owocować.

 

Występ dzieci i młodzieży został przygotowany pod czujnym okiem opiekunów: Pani Elżbiety Dąbrowskiej, Pani Renaty Żmijowskiej, Pani Alicji Chylińskiej oraz Pana Sławomira Materny.

Następnie głos zabrał Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Konstytucji  3 Maja w Dąbrowie, Pan Krzysztof Potocki, który podziękował wszystkim uczestnikom, mieszkańcom i gościom za przybycie na uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

Żywe lekcje historii są procesem odtwarzania przeszłości, w której historia nabiera barw i staje się dotykalna, dlatego obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie na długo pozostaną w pamięci każdego uczestnika.