Ogłoszenie w sprawie wynajmu pomieszczeń i sal w szkole

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 15 września br. istnieje możliwość wynajmu sali gimnastycznej i innych pomieszczeń w szkole przez podmioty zewnętrzne. Powyższe opóźnienie związane jest z organizacją pracy w nowych warunkach, związanych z panującą sytuacją epidemiczną.