Piknik edukacyjny

Piknik edukacyjny w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Organizowane 31 stycznia wydarzenie jest inicjatywą wpływającą na poprawę jakości kształcenia na terenie Gminy Świlcza.
Plan pikniku:
– test początkowy,
– wykłady grupowe,
– gra miejska „Na ratunek profesorowi”,
– Virtual Reality,
– 8 stanowisk naukowych,
– test weryfikujący.
Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły we wszystkich formach zajęć.