Podaj dobro dalej

„Dzieci dzieciom” – pod takim hasłem przebiegała trzecia edycja projektu edukacyjnego „Podaj dobro dalej!”

 

 

który zorganizowała Fundacja im. Heleny Kmieć we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Zambrowie. Celem współpracy było propagowanie idei pomocy i wolontariatu wśród dzieci i ich rodziców, organizacja zbiórek rzeczy materialnych i finansowych. W projekcie wzięły udział dwie drużyny z naszej szkoły, które wraz z opiekunami, p. Elżbietą Dąbrowską i p. Sylwią Wójcik zorganizowały wiele akcji charytatywnych.
Pani Elżbieta Dąbrowska opiekowała się członkami Szkolnego Koła ,,Caritas”: Amelią Fendryk, Mają Misiewicz, Roxaną Wojnowską-Zab, Karolem Dąbrowskim, Karolem Drausem.
W projekcie edukacyjnym p. Sylwia Wójcik sprawowała opiekę nad uczennicami kl. VI: Magdaleną Charchut, Jadwigą Początek, Alicją Kuźniar, Łucją Wilk i Dominiką Pająk.
W dn. 29.11.2019 r. – 05.12.2019 r. w naszej szkole został zorganizowany Tydzień Słodkości. W akcję włączyli się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Dochód został przeznaczony na zakup żywności, słodyczy oraz przyborów szkolnych dla Podopiecznych Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie oraz dla Podopiecznych Domu Dziecka ,,Hanka” w Dębicy. Z funduszy zakupiono także upominki dla uczestników Szkolnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.
Grupa uczennic z kl. VI zorganizowała w dn. 17-18.12.2019 r. Kiermasz Bożonarodzeniowy. Środki ze sprzedaży własnoręcznie wykonanych ozdób świątecznych (m.in. stroików, ręcznie malowanych gipsowych szopek) zostały przekazane na rzecz Fundacji Dzieci Afryki. Dzięki temu przedsięwzięciu, kilkoro uczniów ze Szkoły Podstawowej Dzieci Afryki nr 1 im. Ryszarda Kapuścińskiego w Bundoli (Ghana) otrzymało nowe podręczniki.
Nieco później, 6 stycznia 2020 r. kilkunastu uczniów naszej szkoły, w tym członkowie „Caritas”, wyruszyło z bożonarodzeniową scenką z kolędą misyjną. W ten sposób zdobyliśmy spore środki, które przekazaliśmy dla ubogie dzieci w Polsce i na misjach objęte wsparciem Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
https://youtu.be/VPNtGnAPDtU