Projekt “e-misja”

Gmina Świlcza wraz ze Szkołą Podstawową im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej

informują, że w dniach 15 – 23 października 2018 r. odbędzie się nabór uczestników do projektu

„e-MISJA – ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  I PODKARPACKIEGO”.

Projekt skierowany jest do osób mieszkających w województwie lubelskim i podkarpackim, które ukończyły 25 rok życia w dniu przystąpienia do mikroprojektu. Projekt skierowany jest również do osób z niepełnosprawnościami oraz do osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu, w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku, odbędą się szkolenia podnoszące poziom kompetencji cyfrowych (zespół kompetencji obejmujących umiejętności wyszukiwania informacji, rozumienia jej a także oceny jej wiarygodności i przydatności oraz kompetencji informatycznych, na które składają się umiejętności wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania się Internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania,  a także tworzenia treści cyfrowych).

Tematyka szkoleń:

1.   „Tworzę własną stronę internetową (blog)”.

2.   „Działam w sieciach społecznościowych”.

3.   „Moje finanse i transakcje w sieci”.

4.   „Rodzic w Internecie”.

5.   „Mój biznes w sieci”.

6.   „Rolnik w sieci”.

7.   „Kultura w sieci”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie do kontaktu z sekretariatem szkoły
(tel.:
17 855 32 45).