Rekrutacja do przedszkola i klasy I

W zakładce DOKUMENTY zostało umieszczone zarządzenie Wójta Gminy Świlcza w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola i do klasy I.

 

W terminie od 15 do 21 lutego 2021 r. rodzice składają oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka w roku szkolnym 2021/2022.