Rekrutacja do przedszkola i klasy I

Szanowni Rodzice

Zgodnie z zarządzeniem Nr 13.2021 Wójta gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2021 roku zostały określone terminy w przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022:
– od 15 do 21 lutego 2021r. – oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej
– od 22 lutego do 8 marca 2021 r. – wniosek o przyjęcie do przedszkola
– od 22 lutego do 8 marca 2021 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I
– od 15 do 26 marca 2021 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola.

Proszę o pobranie stosownych druków ze strony internetowej z zakładki DOKUMENTY lub z sekretariatu szkoły i składanie w terminie u wychowawców w przedszkolu lub w sekretariacie.