Spotkanie Samorządu Uczniowskiego

Rada Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły rozpoczęła swoją działalność 28 września podczas pierwszego zebrania, które miało formę zdalną – spotkaliśmy się za pośrednictwem Messenger.

Podczas zebrania:
1. Przypomnieliśmy sobie zapisy Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
2. Zatwierdziliśmy kandydaturę opiekuna naszej organizacji.
3. Ustaliliśmy wstępną wersję Planu Pracy Samorządu na obecny rok szkolny.
Nasze pomysły to:
– Zorganizowanie Otrzęsin klasy 5 w formie podchodów,
– Zorganizowanie dyskoteki na wolnym powietrzu (wiosna),
– Zorganizowanie wieczoru filmowego na wolnym powietrzu (wiosna),
– Pomoc samotnym, potrzebującym mieszkańcom naszej miejscowości w robieniu zakupów,
– Złożenie wniosku o zmianę Procedur Szkolnych, dającą możliwość zorganizowania dyskoteki w gronie klasy 7 i 8.
Pamiętajcie – razem możemy dużo zdziałać!