Ważne informacje dla rodziców uczniów I-III

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 26 kwietnia do 30 kwietnia br. uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo.
W poniedziałek 26 kwietnia i wtorek 27 kwietnia br. przychodzą do szkoły uczniowie klasy I, w pozostałe dni mają naukę zdalnie.
W środę 28 kwietnia i czwartek 29 kwietnia br. przychodzą do szkoły uczniowie klasy II, w pozostałe dni mają naukę zdalnie.
W piątek 30 kwietnia br. przychodzą do szkoły uczniowie klasy III, w pozostałe dni mają naukę zdalnie.

Uczniowie z pozostałych klas mają zajęcia na dotychczasowych zasadach, nic się u nich nie zmienia – nauka zdalna.

Przedszkole funkcjonuje bez zmian.

ZASADY NAUCZANIA HYBRYDOWEGO
Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I-III oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. Powinien przy tym brać pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

Decyzje, jak będzie wyglądała nauka w szkołach w maju przekazane będą po koniec kwietnia.