Ważne informacje – odbiór świadectw

Szanowni Państwo,
informujemy, że odbiór świadectw za rok szkolny 2019/2020 odbywał się będzie według harmonogramu z zachowaniem procedur bezpieczeństwa:
KLASY VII i VIII W DNIU 26 CZERWCA 2020 r. W GODZ. OD 9 DO 11,
KLASY I , II i III W DNIU 29 CZERWCA 2020 r. W GODZ. OD 9 DO 12,
KLASY IV, V i VI W DNIU 30 CZERWCA 2020 r. W GODZ. OD 9 DO 12.