Ważne informacje – Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali gimnastycznej.
W uroczystym apelu udział wezmą uczniowie kl.I wraz z Rodzicami (prosimy o zachowanie zasad epidemicznych), przedstawiciele Rady Rodziców (prosimy o skorzystanie z bocznego wejścia obok sali gimnastycznej) oraz przedstawiciele poszczególnych klas (uczniowie wyznaczeni przez wychowawców, którzy będą pod opieką nauczycieli). Pozostali uczniowie o godz. 9:00 spotkają się z wychowawcami w salach: klasa II sala 26, klasa III sala 28, klasa IV sala 34, klasa V sala 24, klasa VI sala 33, klasa VII sala 32, klasa VIII sala 30.