Ważne informacje – Spotkania z Rodzicami

Szanowni Państwo,

Spotkania z Rodzicami odbędą się w formie stacjonarnej oraz zdalnej w następujących terminach:

Klasy I, II, III i IV – 29 września 2020 r. o godz. 16.30 w szkole.

Klasa V i VIII – 28 września 2020 r. o godz. 18.00 w formie zdalnej przez komunikator Teams.

Klasa VI – 29 września o godz. 17.00 w formie zdalnej (Teams).

Klasa VII – 28 września 2020 r. o godz. 17.30 w formie zdalnej (Teams). Serdecznie zapraszamy!