Ważne informacje – Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku 26 października 2020 r. klasy 4-8 mają nauczanie zdalne. Lekcje w systemie zdalnym trwają 30 minut w/g aktualnego podziału godzin z niewielkimi zmianami. Dla uczniów klas 4-8, na podstawie decyzji Wójta Gminy Świlcza, jest możliwość udostępnienia na ten okres komputerów szkolnych w/g poprzednich zasad.
Uczniowie klas 1-3 mają nauczanie stacjonarne w/g aktualnego podziału godzin.
Przedszkole przy ZS w Dąbrowie działa bez zmian.