Witamy w nowym bajecznym przedszkolu

Witamy w nowym bajecznym przedszkolu

23 maja 2019 r. odbyło się oficjalne otwarcie Przedszkola w Dąbrowie po jego modernizacji. Odremontowano salę zajęć, szatnię i  łazienki.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: wójt Gminy Świlcza, pan  Adam Dziedzic, zastępca wójta, pan Sławomir Styka, dyrektor Centrum Usług Wspólnych, pani Eliza Oleszak,  radny Gminy Świlcza, pan  Damian Trala, przewodnicząca Rady Rodziców, pani  Renata Żurek, rodzice przedszkolaków.

Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie, pan Krzysztof Potocki,  serdecznie powitał gości, rodziców, przedszkolaków i przedstawił relację z przebiegu remontu. Po oficjalnym otwarciu, zabrał głos pan wójt Adam Dziedzic, życząc przedszkolakom i nauczycielom miłego pobytu w nowym, kolorowym przedszkolu .Następnie obie grupy przedszkolne zaprezentowały krótki program artystyczny. W dalszej części przewodnicząca Rady Rodziców, pani  Renata Żurek,  w imieniu własnym i wszystkich  rodziców, podziękowała władzom Gminy za przekazanie środków na remont placówki i stworzenie przez to pięknego bajkowego przedszkola.

Atrakcją uroczystości było przybycie mamy przebranej w  strój Myszki Miki, która poczęstowała dzieci słodyczami i zachęciła do wspólnych zdjęć.