Zaproszenie do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich. 

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia  oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/informacja-o-xi-ogolnopolskim-konkursie-plastycznym-dla-dzieci-pod-haslem-bezpiecznie-na-wsi-m/