Historia ZS w Dąbrowie

Historia Szkoły związana jest z historią naszej wsi, regionu, kraju. W życiu i pracy szkoły zawsze znajdowały odbicie wydarzenia, jakie rozgrywały się w tym czasie w Polsce i na świecie. W dokumentach, zapiskach i wspomnieniach ludzi, którzy tu żyli i pracowali odnajdujemy klimat i ducha tamtych lat.