Zaproszenie na wywiadówki

Zapraszamy rodziców uczniów klas 1 – 8
na spotkania z wychowawcami.
Spotkania odbędą się zdalnie poprzez komunikator Microsoft TEAMS (prosimy o skorzystanie z konta dziecka).
Harmonogram spotkań:
Klasa 1 – 21.04.2021, godz. 19.00
Klasa 2 – 21.04.2021, godz. 17.00
Klasa 3 – 21.04.2021, godz. 18.00
Klasa 4 – 22.04.2021, godz. 17.00
Klasa 5 – 22.04.2021, godz. 17.00
Klasa 6 – 22.04.2021, godz. 17.30
Klasa 8 – 22.04.2021, godz. 18.00
Klasa 7 – 26.04.2021, godz. 17.00

Rekrutacja do przedszkola i klasy I

Szanowni Rodzice

Zgodnie z zarządzeniem Nr 13.2021 Wójta gminy Świlcza z dnia 28 stycznia 2021 roku zostały określone terminy w przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022:
– od 15 do 21 lutego 2021r. – oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej
– od 22 lutego do 8 marca 2021 r. – wniosek o przyjęcie do przedszkola
– od 22 lutego do 8 marca 2021 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I
– od 15 do 26 marca 2021 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola.

Proszę o pobranie stosownych druków ze strony internetowej z zakładki DOKUMENTY lub z sekretariatu szkoły i składanie w terminie u wychowawców w przedszkolu lub w sekretariacie.

Nauczanie zdalne

Dziękujemy Panu Dyrektorowi za zakupienie pomocy dydaktycznych, plansz interaktywnych, tabletów graficznych, wizualizera i innych urządzeń multimedialnych do nauki zdalnej. Dzięki nim lekcje są bardziej ciekawe i atrakcyjne.
Na zajęciach online z matematyki uczniowie klasy siódmej przygotowali a następnie zaprezentowali ciekawe projekty.

| Więcej ⇒ |