Głośne czytanie dzieciom

Czytanie dzieciom to gwarantowany sposób lepszego przygotowania dzieci do szkoły i do życia. Dorośli czytający swoje ulubione książki i czasopisma są dobrym przykładem dla dziecka.

Największą rolę w budowaniu nawyku czytania powinien odgrywać dom. Przedszkole uzupełnia domowe czytanie. Lata dziecka będącego w wieku przedszkolnym to czas intensywnego poznawania świata, gromadzenia wiedzy, rozwijania, doskonalenia umiejętności. Dzieciństwo to najlepszy czas na rozwijanie i naukę języka. Dziecko, któremu dużo się czyta i zachęca do rozmowy nie potrzebuje pomocy logopedy, odróżnia dobro od zła, uczy się szacunku, uczciwości, odwagi, solidarności, rozwija wyobraźnie, potrafi poprawnie wypowiadać się na wybrane tematy. Codzienne czytanie dla przyjemności zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne, wspiera rozwój psychiczny, intelektualny, społeczny. Jest jednym z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, przynosi dzieciom ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia. Dziecko, któremu codziennie czytamy czuje się ważne, kochane.

Badania naukowe potwierdziły, że głośne czytanie dziecku:

 • buduje mocną wieź między dorosłym a dzieckiem;
 • zapewnia emocjonalny rozwój dziecka;
 • rozwija pamięć, język i wyobraźnię;
 • uczy myślenia, poprawia koncentrację;
 • wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka;
 • poszerza wiedzę ogólną,  bogaci słownictwo;
 • ułatwia naukę, pomaga odnaleźć sukces w szkole;
 • uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu;
 • zapobiega uzależnieniom od telewizji, komputera;
 • chroni przed zagrożeniami masowej kultury;
 • kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie;

Codzienne czytanie 20 minut na głos:

 • u niemowląt stymuluje rozwój mózgu;
 • u kilkulatka rozbudza ciekawość świata, pomaga mu zrozumieć siebie i innych, uczy umiejętności pokonywania problemów;

Rodzice!! Wybierajcie książki odpowiednie do wieku, wrażliwości dziecka, nie budzące lęków i niepokojów. Napisane ładną polszczyzną, promujące pozytywne wzorce postępowania wobec siebie, innych ludzi, przyrody, mienia, prawa.

Zapraszamy rodziców do czytania dzieciom w domu i w przedszkolu.