Pedagog szklony

Od września 2022 r. w szkole jest zatrudniony psycholog-pedagog i pedagog specjalny.

Jest dostępny dla uczniów i rodziców w poniedziałki od 7.30 do 13.00, we wtorki od 11.00 do 15.00 oraz w piątki w godzinach od 7:30 do 11:00.

Pedagog szkolny wspólnie z wychowawcami klas organizuje w szkole profilaktykę, pomaga uczniom w rozwiązywaniu problemów. Nie tylko tych szkolnych, interesuje się także sytuacją dziecka w domu oraz jego stanem emocjonalnym. Pedagog szkolny to głównie szkolny rzecznik dziecka, mediator, który sprawiedliwie rozwiązuje konflikty zachodzące pomiędzy uczniami, dzieckiem i nauczycielem a nawet dzieckiem i rodzicami. Codziennością w szkole jest przeprowadzanie mediacji pomiędzy uczniami. Konflikty niezałatwione od razu wracają ze zdwojoną siłą i urastają do spraw poważnych. Co przerwa, co lekcja, to nowe zadanie dla wychowawcy, który w razie potrzeby prosi o pomoc pedagoga. Zadaniem pedagoga jest także koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. W tym celu szkolny pedagog współpracuje z instytucjami: PPP, PCPR, GOPS, Policja, Sąd Rodzinny – kuratorzy sądowi.


Czym jest i jak objawia się uzależnienie od Internetu?


Wsparcie dziecka w obliczu przemocy.


Instytucje, w których ofiara przemocy może uzyskać pomoc.