OPŁATY

Przedszkole

OPŁATY GODZINOWE

Opłata godzinowa dla dzieci przedszkolnych pozostaje bez zmian, tj. 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad wymiar (wymiar to 5 godzin dziennie czyli od 8:00 – 13:00)

Kwotę w wysokości podanej na wydruku należy wpłacić na numer:

73 9159 1023 2005 5008 3449 0001

w tytule przelewu wpisując:

imię i nazwisko dziecka Przedszkole

WZÓR PRZELEWU:

OPŁATY ZA OBIADY

Kwotę w wysokości podanej na wydruku należy wpłacić na numer:

89 9159 1023 2005 5008 3449 0004

w tytule przelewu wpisując:

imię i nazwisko dziecka Przedszkole

WZÓR PRZELEWU:

Szkoła Podstawowa

OPŁATY ZA OBIADY
Opłatę w wysokości podanej na wydruku należy wpłacić na numer:

89 9159 1023 2005 5008 3449 0004

w tytule przelewu wpisując:

imię i nazwisko dziecka, Skoła Podstawowa, klasa do której uczęszcza dziecko

WZÓR PRZELEWU: