DOKUMENTY

Statut Zespołu Szkół w Dąbrowie

Szkolny zestaw podręczników

Szkolny zestaw programów nauczania

Program profilaktyczno – wychowawczy Zespołu Szkół w Dąbrowie

Wniosek rekrutacyjny do Przedszkola w Dąbrowie na rok szkolny 2019/2020

Wniosek rekrutacyjny do I klasy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie na rok szkolny 2019/2020

Deklaracja o kontynuowaniu Przedszkola

Opłaty za żywność w szkole i przedszkole i NUMERY KONT

Formularz zgłoszeniowy dla dziecka na okres wakacji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do dziennika elektronicznego

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją oraz w sytuacjach zagrożeń z uwzględnieniem agresji i przemocy występujących na terenie Zespołu Szkół w Dąbrowie