Zespół Szkół w Dąbrowie

Nazwa placówki:

Zespół Szkół w Dąbrowie

 

W skład Zespołu wchodzą:
Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie
Przedszkole w Dąbrowie

 

Dyrektor Zespołu:
mgr Krzysztof Potocki
Adres:
Dąbrowa 51, 36-071 Trzciana
Telefon:
17 851-40-28

 

Organ prowadzący:
Gmina Świlcza
Organ nadzorujący:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 

Polecane linki: