Autochodzik

AUTOCHODZIK

Program dla dzieci i rodziców na temat bezpiecznego poruszania się po drodze

Często zapominamy lub nie wiemy, że świat oczami dziecka wygląda inaczej. Szczególnie widoczne jest to w ich zachowaniach na drodze. Dorosłym często wydaje się, że dzieci widzą znaki i słyszą nadjeżdżające pojazdy. Niestety tak nie jest. Celem tego etapu jest uświadomienie rodzicom i opiekunom istniejących ograniczeń u dzieci  oraz wprowadzenie ćwiczeń poprawiających ich percepcję i właściwe zachowania na drodze.

Program AUTOCHODZIK Gotowi do drogi koncentruje się na najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego. Znamy ich ograniczenia, percepcję i możliwości uczenia. Wykorzystujemy ich naturalną łatwość przyswajania wiedzy oraz zainteresowanie tematem. Praktyczny wymiar zajęć oparty jest na przykładach i sytuacjach znanych z ich życia.

Kluczowy w edukacji komunikacyjnej najmłodszych jest ostatni rok w przedszkolu, zerówka i pierwsza klasa w szkole. Intensywne nauczanie w tym okresie przygotuje dzieci do ruchu drogowego. Pozwoli wyposażyć 6- i 7-latki w umiejętności niezbędne do samodzielnego poruszania się po drogach; już w tej najbliższej, jak i dalszej przyszłości.

Codzienne podróżowanie to okazja do uczenia oraz utrwalania prawidłowych postaw, umiejętności i nawyków przydatnych jako pieszy, pasażer, kierowca. Rodzice, opiekunowie, nauczyciele, policjanci, strażnicy są przewodnikami po „drogowej” wiedzy. Działając razem sprawimy, że nasze dzieci będą GOTOWE DO DROGI.