Szkoła z klasą 2.0

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym “Szkoła z klasą 2.0”. Po zrealizowaniu wszystkich działań w programie zdobyliśmy Certyfikat 2.0, a nasza szkoła otrzymała tytuł Szkoły z klasą.

Program poświęcony był poprawie jakości polskiej szkoły i miał na celu wprowadzenie w szkole nowego sposobu myślenia o oświacie, promowanie zasad wspierających nowoczesną i efektywną edukację, które podnoszą jednocześnie jej poziom. Pomysłodawcy akcji pragnęli oddziaływać na poprawę kultury wychowawczej w szkołach, a także ożywić współpracę szkół z ich środowiskiem lokalnym.

Program to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły:

  1. Szkoła dobrze uczy każdego.
  2. Szkoła ocenia sprawiedliwie.
  3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat.
  4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości.
  5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat.
  6. Szkoła przygotowuje do przyszłości.