Kadra

Dyrektor

Krzysztof Potocki

Dyrektor ZS w Dąbrowie

nauczane przedmioty:
historia, wiedza o społeczeństwie, muzyka, wiedza o kulturze


Przedszkole


Szkoła podstawowa

Agnieszka Szeliga

psycholog, pedagog

Alicja Chylińska

język angielski

Ewa Krupa

edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Renata Ćwioro-Fajardo

chemia

Sławomir Materna

muzyka, technika, informatyka

Wioletta Boczar

edukacja wczesnoszkolna, język angielski

Celina Rodzoń

zerówka

Zofia Siembor

przedszkole

Joanna Szklarz

matematyka

Damian Trala

wychowanie fizyczne

Miłosława Porada

język polski, historia, biblioteka, świetlica

ks. Stanisław Szcząchor

religia

Magdalela Hudzicka-Kołek

biologia

Sylwia Wójcik

język polski

Marta Bachta

przedszkole

Iwona Mikosz

język niemiecki

Ewelina Świrad

fizyka, matematyka, geografia, doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa

Elżbieta Dąbrowska

edukacja wczesnoszkolna, religia

Elżbieta Świrad

pedagog specjalny


Pozostali pracownicy szkoły