Kadra

 

Dyrektor

 

Krzysztof Potocki

Dyrektor ZS w Dąbrowie

nauczane przedmioty:
historia, historia i społeczeństwo, muzyka, plastyka, wiedza o kulturze

 


Przedszkole

 

Wioletta Boczar

Edukacja wczesnoszkolna

Celina Rodzoń

przedszkole, zerówka

Zofia Siembor

przedszkole, zerówka

 


Szkoła podstawowa

 

Ewa Bukowska

przyroda, biologia, geografia, chemia

Alicja Chylińska

język angielski

Elżbieta Dąbrowska

edukacja wczesnoszkolna, religia

Ewa Krupa

edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Waldemar Maciej

fizyka, technika, informatyka

Sławomir Materna

muzyka

Andżelika Pytlos

język niemiecki

Joanna Szklarz

matematyka

Damian Trala

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Renata Żmijowska

język polski, historia

ks. Stanisław Szcząchor

religia

Wojciech Ścibor

przyroda, biologia, chemia, doradztwo zawodowe

Sylwia Wójcik

język polski

Marta Bachta

Nauczyciel dzieci przedszkolnych, biblioteka

Agnieszka Małozięć

język niemiecki

 


Pozostali pracownicy szkoły

 

Magdalena Lisowska

doradztwo zawodowe