Kadra

Dyrektor

Krzysztof Potocki

Dyrektor ZS w Dąbrowie

nauczane przedmioty:
historia, historia i społeczeństwo, muzyka, plastyka, wiedza o kulturze


Przedszkole

Joanna Borowski

przedszkole, zerówka

Celina Rodzoń

przedszkole, zerówka

Zofia Siembor

przedszkole, zerówka


Szkoła podstawowa

Monika Draus

geografia

Alicja Chylińska

język angielski

Elżbieta Dąbrowska

edukacja wczesnoszkolna, religia

Ewa Krupa

edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Beata Bytnar

fizyka, nauczyciel wspomagający w przedszkolu

Renata Ćwioro-Fajardo

chemia, doradztwo zawodowe

Sławomir Materna

muzyka, informatyka

Wioletta Boczar

edukacja wczesnoszkolna, język angielski

Joanna Szklarz

matematyka

Damian Trala

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Renata Żmijowska

język polski, historia

ks. Stanisław Szcząchor

religia

Magdalela Hudzicka-Kołek

biologia

Sylwia Wójcik

język polski

Marta Bachta

przedszkole, biblioteka

Iwona Mikosz

język niemiecki


Pozostali pracownicy szkoły