Kadra

 

Dyrektor

 

Krzysztof Potocki

Dyrektor ZS w Dąbrowie

nauczane przedmioty:
historia, historia i społeczeństwo, muzyka, plastyka, wiedza o kulturze

 


Przedszkole

 

Wioletta Boczar

Nauczyciel dzieci przedszkolnych

Celina Rodzoń

przedszkole, zerówka

Zofia Siembor

przedszkole, zerówka

 


Szkoła podstawowa

 

Ewa Bukowska

przyroda, biologia, geografia, chemia

Alicja Chylińska

język angielski

Elżbieta Dąbrowska

edukacja wczesnoszkolna, religia

Ewa Krupa

edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Waldemar Maciej

fizyka

Sławomir Materna

muzyka

Andżelika Pytlos

język niemiecki

Joanna Szklarz

matematyka


biblioteka

Damian Trala

wychowanie fizyczne

Renata Żmijowska

język polski

ks. Stanisław Szcząchor

religia

 


Pozostali pracownicy szkoły

 

Magdalena Lisowska

doradztwo zawodowe