Dzień Seniora

W Domu Ludowym w Dąbrowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Zespół Szkół w Dąbrowie i Koło Gospodyń Wiejskich, na które zostali zaproszeni niezwykli goście – Babcie i Dziadziowie. Swoją obecnością zaszczycili nas również pełniący obowiązki Wójta Gminy Świlcza pan Sławomir Styka, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej pani Dorota Madej, Radny Gminy Świlcza pan Damian Trala, przedstawicielki Rady Rodziców pani Marta Krupa i pani Bernadetta Koszela, pani Sołtys Zdzisława Wojnowska – Skóra i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich pani Grażyna Mikołajczyk.

Najukochańsze wnuczęta w podzięce za życzliwość, poświęcenie i zawsze otwarte serce przygotowały wzruszające inscenizacje słowno – taneczne ubogacone piosenkami. Dziadkowie z ogromnym zaangażowaniem śledzili poczynania wnuków na scenie.
Kochani Seniorzy dziękujemy za obecność i życzymy wielu miłych chwil spędzonych w rodzinnym gronie. Twórzcie wspólnie piękne wspomnienia, które będą trwać w pamięci przez lata.