Zapisy na rok 2018/2019

Zapisy do Przedszkola oraz do I klasy Szkoły Podstawowej w Dąbrowie na rok szkolny 2018/2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i terminów rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza na rok szkolny 2017/2018

 

Szanowni Rodzice!

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas I szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach, które zostały określone w:

  1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59) oraz na podstawie decyzji organu prowadzącego.
  2. Zarządzeniu Nr 21.2017 z dnia 22 lutego 2017 r. Wójta Gminy Świlcza w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.
  3. Uchwale Nr VI/39/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie kryteriów naboru do prowadzonych przez Gminę Świlcza – przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
  4. Uchwale Nr XIXl124/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świlcza dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

źródło: www.swilcza.com.pl

Pliki do pobrania: