Ważne informacje – Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku 26 października 2020 r. klasy 4-8 mają nauczanie zdalne. Lekcje w systemie zdalnym trwają 30 minut w/g aktualnego podziału godzin z niewielkimi zmianami. Dla uczniów klas 4-8, na podstawie decyzji Wójta Gminy Świlcza, jest możliwość udostępnienia na ten okres komputerów szkolnych w/g poprzednich zasad.
Uczniowie klas 1-3 mają nauczanie stacjonarne w/g aktualnego podziału godzin.
Przedszkole przy ZS w Dąbrowie działa bez zmian.

 

 

Ważne informacje – Spotkania z Rodzicami

Szanowni Państwo,

Spotkania z Rodzicami odbędą się w formie stacjonarnej oraz zdalnej w następujących terminach:

Klasy I, II, III i IV – 29 września 2020 r. o godz. 16.30 w szkole.

Klasa V i VIII – 28 września 2020 r. o godz. 18.00 w formie zdalnej przez komunikator Teams.

Klasa VI – 29 września o godz. 17.00 w formie zdalnej (Teams).

Klasa VII – 28 września 2020 r. o godz. 17.30 w formie zdalnej (Teams). Serdecznie zapraszamy!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Po długim okresie nauczania zdalnego i dwóch miesiącach wspaniałych, choć nieco innych wakacji zaczynamy nowy rok szkolny. Rozpoczęliśmy ten dzień mszą świętą, w czasie której ksiądz proboszcz Stanisław Szcząchor pobłogosławił w szczególny sposób uczniów klasy I, ich plecaki i przybory szkolne. Potem cała społeczność Zespołu Szkół w Dąbrowie zgromadziła się w murach szkoły. 

| Więcej ⇒ |

Ważne informacje dla Rodziców dzieci przedszkolnych

Informujemy, że od 1 września 2020 r. wszystkie dzieci wracają do przedszkola z zachowaniem zasad i procedur bezpieczeństwa.  Bardzo prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa na terenie naszej placówki, obowiązującymi od 1 września 2020 r., jak również wypełnienie oświadczenia i dostarczenie go w pierwszym dniu opieki. 

W związku z ograniczeniami z powodu COVID19 spotkanie organizacyjne z Rodzicami przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 nie odbędzie się w przedszkolu. Ogólne informacje będą podawane poprzez dziennik elektroniczny.

 

| Więcej ⇒ |

Ważne informacje – Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali gimnastycznej.
W uroczystym apelu udział wezmą uczniowie kl.I wraz z Rodzicami (prosimy o zachowanie zasad epidemicznych), przedstawiciele Rady Rodziców (prosimy o skorzystanie z bocznego wejścia obok sali gimnastycznej) oraz przedstawiciele poszczególnych klas (uczniowie wyznaczeni przez wychowawców, którzy będą pod opieką nauczycieli). Pozostali uczniowie o godz. 9:00 spotkają się z wychowawcami w salach: klasa II sala 26, klasa III sala 28, klasa IV sala 34, klasa V sala 24, klasa VI sala 33, klasa VII sala 32, klasa VIII sala 30.