Krzysztof Potocki

Dyrektor ZS w Dąbrowie

nauczane przedmioty:
historia, wiedza o społeczeństwie, muzyka, wiedza o kulturze