Dzień Seniora

10 stycznia 2020 r. w Domu Kultury w Dąbrowie zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Na nasze smutki mają zawsze rozwiązanie, znajdą radę na każde zmartwienie – to nasze ukochane Babcie i Dziadkowie.
21, 22 stycznia to szczególnie ważne dni w roku, w których możemy wyrazić naszą wdzięczność za ich trud i oddanie oraz wszystko to, co od nich otrzymujemy – to Dzień Babci i Dziadka. Dzieci przedszkolne i klas
I – III przygotowały dla nich pod okiem nauczycieli część artystyczną, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły.
Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi brawami, nie kryli wzruszenia podziwiając prezentacje.
Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na kawę, herbatę i słodki poczęstunek, aby w szczególny sposób okazać swoim bliskim szacunek i po raz kolejny podziękować za miłość, cierpliwość i zrozumienie.
To był wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy.

« z 2 »