Gminne obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W Domu Kultury w Dąbrowie odbyły się gminne obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystość rozpoczęła się wspólną majówką pod Krzyżem Konstytucyjnym, której przewodniczył nasz ksiądz proboszcz.
Cześć artystyczną zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.
Po akademii zaproszeni goście oraz rodzice mieli możliwość zwiedzenia szkoły.