I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy V kadencji

W dniu 12 grudnia 2023 r. odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy V kadencji. Sesja odbyła się tradycyjnie w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcianie.

Młodzież wybrana w tej kadencji spotkała się po raz drugi (pierwsze spotkanie odbyło się w listopadzie), aby tym razem wybrać Prezydium i złożyć ślubowanie. Pierwszą sesję do czasu wyboru Przewodniczącego MRG prowadziła pani Barbara Buda, wiceprzewodnicząca Rady Gminy, ona też przyjęła ślubowanie radnych. Po ślubowaniu radni odebrali z rąk Wójta Gminy Pana Dawida Homy zaświadczenia o wyborze, który następnie skierował kilka słów do młodych radnych. Po uroczystym ślubowaniu młodzież przystąpiła do prac związanych z wyborem prezydium. Komisja skrutacyjna pod okiem opiekuna MRG pana Damiana Trali liczyła głosy i ogłaszała wyniki. Jest nam bardzo miło przekazać, że przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy V kadencji została Aleksandra Tront ze Świlczy, wiceprzewodniczącym Tomasz Trala z Dąbrowy a sekretarzem Magdalena Kogutek z Błędowej Zgłobieńskiej. Serdecznie gratulujemy👍Dziękuję bardzo pani Barbarze Buda, panu Dawidowi Homa, panu Damianowi Trali oraz pani Dorocie Jędral za obecność, pomoc i zaangażowanie w aktywizację demokratyczną młodzieży z naszej gminy.