Innowacja pedagogiczna realizowana w Przedszkolu w Dąbrowie

Od września 2021 r. do czerwca 2022 r. w naszym przedszkolu będzie realizowana innowacja pedagogiczna “Piękna jest nasza ziemia”. 

Innowacja ta powstała w oparciu o Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Piękna Nasza Polska Cała” autorstwa Ludmiły Fabiszewskiej i za zgodą autorki. Będzie ona realizowana w naszym przedszkolu w obu grupach przedszkolnych. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć edukacyjnych. Istotą innowacji jest wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji patriotycznej, poznanie tradycji oraz ważnych wydarzeń z historii Polski i regionu. Realizacja treści polegać będzie na kształceniu właściwych postaw społecznych i patriotycznych. 

Cele:

  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski,
  • poznanie “małej ojczyzny”
  • kształtowanie tożsamości narodowej dzieci,
  • uwrażliwienie na szanowanie symboli narodowych,
  • poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z różnych regionów Polski.

Podejmowanie zadań i działań będzie doskonałą okazją do spotkań, wspólnej zabawy w gronie przyjaciół oraz do promowania przedszkola w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.