Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września o godz. 9.00. Uczniowie kl. I i ich rodzice wchodzą bocznym wejściem na salę gimnastyczną. Pozostałe klasy mają spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych bez rodziców. 

Po spotkaniu nie ma zajęć dydaktycznych i opieki świetlicowej. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego będzie w tym dniu o godz. 18.30.

Uczniowie kl. I przynoszą do kościoła plecaki i przybory szkolne.