ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE ŚWILCZA.

REKRUTACJA DO PROJEKTU
„ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE ŚWILCZA”
WÓJT GMINY ŚWILCZA ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH

SZKOLENIACH KOMPUTEROWYCH W RAMACH PROJEKTU „ROZWIJAMY KOMPETENCJE
CYFROWE W GMINIE ŚWILCZA”. PROJEKT SKIEROWANY JEST DO MIESZKAŃCÓW
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO I LUBELSKIEGO W WIEKU 25 – 74 LATA,
KTÓRZY SĄ ZAINTERESOWANI ZWIĘKSZENIEM KOMPETENCJI CYFROWYCH.
SZKOLENIA BĘDĄ PROWADZONE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH INSTRUKTORÓW.
KAŻDY UCZESTNIK BĘDZIE PRACOWAŁ PRZY NOWOCZESNYM SPRZĘCIE
INFORMATYCZNYM. PONADTO W RAMACH PROJEKTU WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMUJĄ
MATERIAŁY SZKOLENIOWE ORAZ ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE UDZIAŁ W
SZKOLENIU.
TEMATYKA SZKOLEŃ:
* „Rodzic w Internecie”
* „Mój biznes w sieci”
* „Moje finanse i transakcje w sieci”
* „Działam w sieciach społecznościowych”
* „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
* „Rolnik w sieci”
* „Kultura w sieci”
MIEJSCA SZKOLEŃ:
* Szkoła Podstawowa nr 1 w Bratkowicach
* Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach
* Szkoła Podstawowa w Mrowli
* Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej
* Szkoła Podstawowa w Świlczy
* Szkoła Podstawowa w Trzcianie
* Zespół Szkół w Dąbrowie
W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY:
* Bezpłatne zajęcia w ramach wybranego modułu – 16 h
dydaktycznych w grupach do 12 osób
* Szkolenia najbliżej miejsca zamieszkania
* Wykwalifikowaną kadrę instruktorów
* Catering
* Pakiet szkoleniowy
* Certyfikat ukończenia szkolenia
Rekrutacja ma charakter otwarty i ciągły, aż do momentu osiągniecia
założonej liczby osób do przeszkolenia.
W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji, umożliwiającym
zakwalifikowanie się do Projektu, niezbędne jest dostarczenie przez
Kandydata / Kandydatkę dokumentu: Deklaracja chęci udziału w
projekcie
OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE ZOBOWIĄZANE SĄ DO
ZŁOŻENIA DEKLARACJA CHĘCI UDZIAŁU W PROJEKCIE W GMINNEJ BIBLIOTECE
PUBLICZNEJ W TRZCIANIE ALBO W URZĘDZIE GMINY W ŚWILCZY (POKÓJ NR 211,
II PIĘTRO).
WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU:
* Koordynator projektu: 602-306-433
* Informacja w Urzędzie Gminy Świlcza: 17-86-70-117
Szczegółowe informacje, regulamin rekrutacji oraz deklaracja chęci
udziału w projekcie do pobrania ze strony internetowej gminy
Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcianie oraz w Urzędzie Gminy
Świlcza.