Stypendium na wyniki w nauce

Decyzją Komisji Stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 79.2022 Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 czerwca 2022 r. w ramach Programu Stypendialnego Gminy Świlcza stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne otrzymali następujący uczniowie naszej szkoły:

Jakub Charchut, Karol Dąbrowski i Magdalena Charchut.

Gratulujemy!