Ważne informacje – zapisy na zajęcia dodatkowe pozaszkolne na rok szkolny 2022/2023

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (musi być widoczna pieczątka zakładu pracy). Uzupełnioną kartę przynosimy do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do Instruktorów zajęć dodatkowych. Prosimy o terminowe składanie kart do  30.06.2022. 

Informacje dotyczące kwalifikacji dzieci
Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia