Wyniki naszych uczniów na egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku

W 2023 roku nasi ósmoklasiści osiągnęli bardzo dobre wyniki z egzaminu. Z języka polskiego otrzymali o 5 punktów procentowych więcej niż średnia gminy i aż o 8 punktów procentowych więcej niż średnia kraju. Z matematyki otrzymali o 3 punkty procentowe więcej niż średnia gminy i aż o 9 punktów procentowych więcej niż średnia kraju. Z języka angielskiego otrzymali wyniki nieco niższe, ale też dobre. Gratulujemy naszym uczniom!