Zajęcia z grafiki

Podczas zajęć z grafiki, odbywających się z wykorzystaniem drukarki 3D pozyskanej w ramach Projektu Laboratoria Przyszłości, zrealizowaliśmy następujące zadania:
– Zapoznanie się z podstawami druku 3d (historia, rodzaje i wykorzystanie technologi druku 3D)

– Poznanie narzędzia do projektowania Tinkercad i opanowanie jego funkcji

– Zapoznanie z instrukcją do drukarki 3D i nauka jej obsługi
– Wydruk samodzielnie zaprojektowanych breloków do klas.
#LaboratoriaPrzyszłości