Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025

Prosimy rodziców uczniów klas I-III, którzy są zainteresowani zajęciami pozaszkolnymi po lekcjach, o zapoznanie się, wydrukowanie, wypełnienie i składanie kart w sekretariacie szkoły w terminie do 28 czerwca br.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA ZAJĘCIA POZASZKOLNE organizowane po lekcjach przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Świlczy z siedzibą w Trzcianie na rok szkolny 2024/2025

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia pozaszkolne

Informacje dotyczące kwalifikacji dzieci na zajęcia dodatkowe pozaszkolne

Informacje dotyczące kwalifikacji