Inscenizacja na lekcji języka polskiego

2 listopada 2021 r. w naszej szkole klasa 7 wystawiła inscenizację lektury obowiązkowej “Dziady cz.II”. Występ poprzedziły przygotowania związane z omówieniem scenografii i kostiumów. Niewątpliwie wszyscy wykazali się ogromnym zaangażowaniem i kreatywnością.