Pasowanie na ucznia

29 października 2021 r. ślubowali pierwszoklasiści, a następnie dostąpili zaszczytu pasowania na ucznia. Po części artystycznej aktu pasowania dokonał pan dyrektor Krzysztof Potocki.

„Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej imienia Konstytucji 3-go Maja w Dąbrowie. Zapewne dzień pasowania na ucznia pozostanie na długo w pamięci każdego pierwszoklasisty, bo takich chwil w końcu nie sposób zapomnieć!

Na zakończenie nie mogło zabraknąć pamiątkowych zdjęć, upominków i słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

Z okazji ślubowania dzieci przed szkołą posadziły swoje drzewo, które będą pielęgnować i obserwować, jak rośnie razem z nimi.

 
Pierwszakom i całej społeczności uczniowskiej życzymy dobrego, spokojnego roku szkolnego 2021/2022.