Nowe pomoce dydaktyczne w przedszkolu

Nasze przedszkolaki Super Smyki korzystają z nowych pomocy dydaktycznych.

„Nasze historyjki” to komplet kart obrazkowych wykorzystujących metodę storytellingu do stymulacji rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

Dziecko, opowiadając historię angażuje się emocjonalnie w budowane treści, wchodzi w dialog z nauczycielem oraz innymi przedszkolakami. Dzięki temu szybciej oraz sprawniej poznaje nowe słownictwo i bardziej doskonali umiejętność wypowiadania się. 

Storytelling jest techniką, która umożliwia nauczycielowi jednoczesną realizację wielu różnorodnych celów dydaktycznych i wychowawczych: rozwija dziecięcą wyobraźnię oraz pobudza kreatywne myślenie, umożliwia dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych oraz głębsze zrozumienie omawianych treści, pozwala pokonać barierę nieśmiałości i aktywizuje całą grupę przedszkolną.